• head22.jpg
 • head34.jpg
 • head37.jpg
 • head06.jpg
 • head28.jpg
 • head27.jpg
 • head39.jpg
 • head02.jpg
 • head11.jpg
 • head26.jpg
 • head17.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head36.jpg
 • head12.jpg
 • head23.jpg
 • head30.jpg
 • head16.jpg
 • head03.jpg
 • head19.jpg
 • head29.jpg
 • head33.jpg
 • head13.jpg
 • head25.jpg
 • head20.jpg
 • head38.jpg
 • head18.jpg
 • head35.jpg
 • head31.jpg
 • head14.jpg
 • head08.jpg
 • head05.jpg
 • head24.jpg
 • head10.jpg
 • head32.jpg
 • head21.jpg
 • head09.jpg
 • head15.jpg

Φάκελος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ.

Έγγραφα

pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 104 KB)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020.pdf

pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 104 KB)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020.pdf

pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 106 KB)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019.pdf

pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 106 KB)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019.pdf

pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 104 KB)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.pdf