• head32.jpg
 • head13.jpg
 • head12.jpg
 • head15.jpg
 • head02.jpg
 • head24.jpg
 • head10.jpg
 • head18.jpg
 • head23.jpg
 • head08.jpg
 • head05.jpg
 • head26.jpg
 • head35.jpg
 • head27.jpg
 • head14.jpg
 • head31.jpg
 • head19.jpg
 • head03.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head20.jpg
 • head37.jpg
 • head22.jpg
 • head16.jpg
 • head36.jpg
 • head38.jpg
 • head09.jpg
 • head30.jpg
 • head17.jpg
 • head29.jpg
 • head28.jpg
 • head33.jpg
 • head21.jpg
 • head11.jpg
 • head39.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head06.jpg
 • head34.jpg
 • head25.jpg

Φάκελος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ.

Έγγραφα

pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 111 KB)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020.pdf

pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ. ΜΑΙΟΥ 2020 Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 109 KB)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΜΑΙΟΣ 2020.pdf

pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 105 KB)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.pdf

pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 105 KB)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.pdf

pdf ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α.Σ.Κ.Τ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 104 KB)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020.pdf